این روزها شرکتی را نمی‌توان یافت که هیچ فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشد. تمام شرکت‌ها چه آن‌ها که در ابتدای راه هستند و چه آن‌ها که سال‌ها در بازار اسم و رسمی دارند به این موضوع پی برده‌اند که بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی (Social Media) ابزار بسیار خوبی برای معرفی و رقابت در فضای مجازی است.